Förväxling av läkemedel i samband med utskrivning från vårdavdelning, SU 2017-04740

Patient som vid utskrivning från vårdavdelning fick med sig fel läkemedelslista. Patienten upptäckte inte detta själv utan gick till Apoteket och fick där ut en annans patients läkemedel. Patienten tog cytostatikatebletter som inte var ordinerat till henne och fick biverkningar i form av illamående. Patienten upptäckte själv att medicinen var förväxlad. Patienten kontaktade själv Apoteket och utskrivande klinik och man stoppade hennes felaktiga medicinering.

Diarienr SU 2017-04740

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-02-07

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 12:22