Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hjärnskada hos barn efter missad förlängd partiell hypoxi, SU 2019-01647

En förstföderska i graviditetsvecka 39+3 inlades kvällstid på grund av smärtsamma sammandragningar. Efter ett dygn tog man beslut om induktion på grund av fördröjd latensfas. När fosterhinnorna bräcktes var fostervattnet kraftigt mekoniumfärgat men CTG-registreringen normal. Oxytocinstimulering startades. Patienten fick feber under natten och antibiotikabehandlades enligt rutin. Följande morgon framskred förlossningen och CTG-bedömdes och signerades som normal. Det är den sista signeringen, trots att styrdokument föreskriver bedömning och signering av CTG vid varje höjning av Oxytocindropp. Höjningar genomfördes vid ett antal tillfällen under förlossningen, också efter läkarkontakt, pga. ineffektiva värkar. Från sen förmiddag var CTG fortsatt, periodvis, i efterhand bedömt som klart avvikande. Tokometern gav misstanke om periodvis överstimulering av livmodern. Läkare tillkallades på eftermiddagen då patienten var uppgiven. CTG är inte formellt klassificerat men bedömdes "ha god variabilitet". Barnet föddes vaginalt cirka fyrtiofem minuter senare. Apgar score var 3-6-9, navelsträngsblod (oklart om venöst eller arteriellt) visade pH 7,14 och base excess -12 som tecken på syrebrist. Vid 12 timmars ålder krampade barnet och överflyttades till neonatalavdelning. Olika vårdåtgärder vidtogs. Magnetkamera visade hjärnskador som efter förlängd partiell syrebrist samt en subarracnoidal blödning.

Diarienummer SU 2019-01647

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2020-01-30

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2020-03-20 14:02