Hög ångest leder till suicid, SU 2017-02751

En patient med ADHD, ångest och nedstämdhet är känd inom specialistpsykiatrin. Patienten är nyligen vårdad i slutenvård på grund av eskalerande ångest och nedstämdhet men därefter utskriven till öppenvård där utvidgad utredning är påbörjad.

Vid sista besöket i öppenvården berättar patienten om stundtals mycket hög ångest, men förnekar suicidtankar eller – impulser. Patienten får rådet att vid behov söka psykiatrisk akutmottagning. Tre dagar senare påträffas patienten suiciderad.


Diarienummer: SU 2017-02751

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-10-19

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 11:00