Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Huvudvärk hos barn berodde på ökat intrakraniellt tryck orsakad av kavernom, SU 2018-01652

Föräldrarna sökte med sitt barn på barnakuten med remiss från Närhälsan på grund av huvudvärk och kräkningar sedan två veckor. Även vaknat med huvudvärk och kräkningar. Neurologisk undersökning och övriga undersökningar visade inget avvikande och man bedömde att någon akut utredning inte behövdes. Föräldrarna uppmanades att föra huvudvärksdagbok och remiss skrevs till barnmottagning i öppenvård för uppföljning. Föräldrarna sökte igen följande dag på grund av fortsatt något mer ihållande besvär. Ånyo hittas inget avvikande vid undersökning och man bedömer att besvären möjligen är migrän och att den planering som gjorts kan följas. Föräldrarna får råd att söka akut igen vid försämring. De söker samma natt till annan akutmottagning och barnet blir inlagt för vätskedropp och planerad utredning med magnetkamera ett par dagar senare. På grund av fortsatt försämring görs en akut datortomografiröntgen följande dag. Denna visar en tumörförändring som påverkat cirkulationen av ryggmärgsvätska (likvor) och lett till ett ökat tryck i hjärnan (hydrocefalus). Barnet flyttas samma natt till neurokirurgen på Sahlgrenska universitetssjukhuset där man senare opererar bort förändringen.

Diarienr SU 2018-01652 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-08-03

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-10-25 13:24