I samband med sövning fick patient maginnehåll i lungorna vilket ledde till förlängd vårdtid, SU 2016-04827

Patient som inkom på grund av buksmärtor och opererades med borttagande av tunntarm. I samband med operationen stängde man av tarmförbindelsen vilket inte överrapporterades eller dokumenterades i journalen. Efter operationen vårdades patienten några dagar och mådde bra men i samband med sövning inför ett nytt ingrepp för att åtgärda tarmen svalde patienten maginnehåll som kom ner i lungorna vilket ledde till en svår lunginflammation och lång intensivvårdsbehandling.

Diarienr SU 2016-04827

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-10-23

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 14:51