Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Infektion efter extravasal infusion i central infart, SU 2018-06016

Patient som tidigare hjärtopererats för både aortaklaff- och mitralisklaffsbyte inkom för korrigering av läckage i tricuspidalis-klaffen. Således reoperation med förväntad högre risk än vid en förstagångsoperation. I samband med anestesin lades ett så kallat inläggningsinstrument in i inre halsvenen höger för att snabbt kunna ge blodtransfusion med tanke på den ökade risken som finns när man öppnar bröstkorgen på en tidigare hjärtopererad patient, och som förberedelse för att vid behov kunna mäta hjärtminutvolym. Inläggningsinstrumentet lämnades sedan kvar när operationen var klar. Under den postoperativa fasen användes inläggningsinstrumentet för att ge läkemedel och infusioner, ett ändamål som instrumentet primärt inte är avsett för, men som rutinmässigt används på grund av att den ger tillgång till ytterligare central infart. En vecka postoperativt fick patienten svårare att andas och man diagnostiserade vätska i lungsäcken på höger sida. Patienten kopplades till respirator och ett dränage lades till för att tappa ut vätskan. Vid tappningen sågs vitfärgad vätska i dränaget vilket gav misstanke om att den parenterala nutritionen gått utanför kärlet. Infusionen stängdes omedelbart av. En skiktröntgen gjordes som konfirmerade att inläggningsinstrumentet låg med spetsen utanför kärlväggen, och det drogs ut. Patienten stabiliserades och skickades till hemortssjukhuset för fortsatt intensivvård men återkom fyra dagar senare med tecken på sepsis och en kraftig infektion med abscesser på halsen. det krävdes flera kirurgiska sårrevisioner på halsen, det fanns även infektionshärdar i thorax och patienten utvecklade en multiorgansvikt och avled efter att intensivvård avslutats.

Diarienummer SU 2018-06016

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2019-04-08

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2020-03-18 10:06