Ischiasbesvär visade sig vara blodpropp i benartär, SU 2017-05496

Patient som sökte akutmottagning på grund av tilltagande domningskänsla i höger underben och fot. Foten kändes kall. På akutintaget uteslöt man blodpropp, tolkade besvären som ischiasbesvär och patienten fick återvända till hemmet.

En tid efteråt sökte patienten vårdcentral som skrev remiss för mätning av ankelblodtryck. Detta visade sig vara reducerat och patienten remitterades till Kärlkirurgen där man under operation fann en blodpropp i en av benartärerna. I efterförloppet utvecklade patienten en besvärlig infektion i operationsområdet och fick reopereras.

Diarienummer: SU 2017-05496

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-05-21

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-10-01 15:25