Kontrollåterbesök först ett år efter injektionsbehandling av ögonsjukdom , SU 2016-04819

Patient med åldersförändring i gula fläcken blev ej kallad på kontrollbesök efter injektionsbehandling nummer tretton. Kallades först ett år efter sista injektion, då var synskärpan förlorad och ögat inte längre behandlingsbart.

Diarienummer: SU 2016-04819

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-07-04

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 15:20