Kvarglömd bukduk medförde reoperation, SU 2016-03665

En patient genomgår på grund av cancer stor tarmkirurgi. Sju månader senare söker patienten med bukbesvär och utredning inger misstanke om kvarglömd bukduk. Patienten opereras på nytt varvid bukduken återfinnes och kan avlägsnas. Patienten får inga fysiska men av händelsen.

Diarienummer: SU 2016-03665

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-05-31

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 14:27