Läckage av läkemedel från central venkateter, SU 2017-04485

Patient som vårdades på grund av hjärnblödning. Patienten hade fått en central venkateter som dock perforerade kärlväggen. Då läkemedlet gavs i katetern fick man läckage av läkemedlet ut i vävnaden. Patienten har inte fått några kvarstående besvär av händelsen.

Diarienr SU 2017-04485

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-11-17

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 11:40