Lång väntetid på akutintaget ledde till komplikationer, SU 2017-05073

Patient som inkom på grund av smärtor från vänster testikel och fick vänta tolv timmar innan läkarkontakt.
Ultraljudsundersökningen visar upphävd cirkulation i ena testikeln, vilket är ett tillstånd som kräver snar operation. Testikeln gick således inte att rädda utan fick opereras bort.

Diarienr SU 2017-05073

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-12-06

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 12:33