Mångårig depression slutar med suicid, SU 2017-03960

Patient med mångåriga depressiva besvär vårdas specialistpsykiatrisk öppenvård. Patienten behandlas med kombinationsbehandling inkluderande psykologisk, farmakologisk och psykosocial intervention.
Psykiatrin försöker enligt överenskommelse nå patienten per telefon utan att lyckas, det visar sig att patienten tre veckor efter sista kontakt suiciderat.

Diarienummer: SU 2017-03960

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-12-06

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 11:22