Missad fraktur i halsryggen efter trauma, SU 2017-05830

Rullstolsburen patient med leddeformiteter. Ramlar ur rullstolen och söker akutmottagningen med smärta i höger höft och vänster axel. Röntgenundersökning visar inga tecken till skelettskada och patienten skrivs ut till hemmet. Patienten söker ånyo på akuten några dagar därefter på grund av andfåddhet och vårdas inneliggande under några dagar. Efter ytterligare någon månad söker patienten åter akuten på grund av känselbortfall och nedsatt kraft i båda nedre extremiteter och blir åter inlagd. Patienten kan röra på huvudet och nacken utan några större problem varför en kompletterande röntgenundersökning av nacken inte sker.

Vid utskrivning remitteras patienten till neurologen där röntgen av nacke görs och visar en fraktur i halskotorna som inte var helt färsk. Frakturen opereras. Patienten har kvarstående symtom i form av lättare kraft- och känselnedsättning, men den fördröjda röntgenundersökningen hade kunnat lett till svår förlamning.

Diarienummer: SU 2017-05830

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-05-16

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-10-02 14:44