Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Missade rutiner bidrar till fallolycka, SU 2017-02111

En patient söker akut på grund av andningssvårigheter. Patienten uppger vid inskrivningen att vederbörande fallit upprepade gånger det senaste året och bland annat brutit ett knä.

Patienten, som går med rullatorstöd, skrivs in utan att fallriskbedömning görs. På femte dagen görs en riskbedömning som visar förhöjd fallrisk och vårdplan påbörjas. Den senare innehåller dock ingen utredning av bakomliggandre orsaker till fallrisken och heller inga konkreta åtgärder avseende extra tillsyn. Nästa dag faller patienten och ådrar sig en fraktur.

Diarienummer: SU 2017-02111

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-05-29

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 17:11