Misstolkad MR-undersökning fördröjde korrekt behandling, SU 2017-00339

Patient som genomgått olika radiologiska undersökningar av hjärnan. Man hittade förändringar som tolkades som orsakade av tidigare trauma. Upprepade undersökningar gjordes under ett antal år. Så småningom stod det klart att det rörde sig om en tumör. Vid eftergranskning ser man att en tidigare MR-undersökning feltolkats, vilket försenat korrekt behandling.

Diarienummer: SU 2017-00339

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-07-06

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 15:44