Mycket stor blödning vid utomkvedshavandeskap, SU 2017-00928

En gravid kvinna insjuknar med buksmärtor och svimningsanfall och förs med ambulans till den allmänna akutmottagningen. Patienten återhämtar sig efter vätsketillförsel och då man finner tecken till utomkvedshavandeskap överförs hon till den gynekologiska akutmottagningen för förnyad bedömning. Här försämras patienten snabbt och måste opereras urakut. Vid operationen finner man stora mängder blod i buken och en extra-uterin graviditet. Operationen genomförs utan komplikationer och patienten återhämtar sig.

Diarienr SU 2017-00928

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-07-04

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 16:15