Olycksfall misstolkades som suicid, SU 2017-03424

Efter tablettintoxikation i samband med känslomässig kris, något som skett tidigare, vårdas en patient på somatisk akutvårdsavdelning. Psykiatrisk konsultläkare ordinerar inläggning på vårdintyg i psykiatrisk heldygnsvård vilket sker. Nästa dag görs bedömningen att patienten inte är suicidal, vårdintyget avskrivs och patienten går hem. En vecka senare påträffas patienten död i sin bostad.

Diarienr SU 2017-03424

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-10-17

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 10:54