Operationskrävande felställning i väntan på läkemedelspump, SU 2016-04720

En patient lider av svår cerebral pares med uttalade muskelspänningar vilket lett till allvarliga felställningar i flera leder. Efter utredning sätts patienten på väntelista för att få inopererat en infusionspump som skall tillföra läkemedel som minskar muskelspänningarna. Patienten sätts upp på väntelistan våren 2015, i väntan på operation behandlas patienten med perorala läkemedel. Under väntetiden utvecklar patienten en tilltagande felställning i ena höften vilket kräver operation och en veckas sjukhusvård.

Diarienr SU 2016-04720

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-07-20

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 15:25