Operationsmaterial perforerar urinblåsan, SU 2018-00623

En patient genomgår inkontinensoperation. I samband med operationen perforeras urinblåsan och operationen måste delvis göras om. Efter denna operation har patienten kvarstående smärtor, operationsområdet är svårbedömt men man finner inga tecken till ny komplikation. Två veckor efter den första operationen söker patienten med feber och frossa och läggs in. Fortsatt utredning visar att operationsmaterial perforerat urinblåsan och patienten sätts upp för utvidgat kirurgiskt ingrepp. Fram till denna operation behöver patienten kateter i urinblåsan (KAD).

Diarienr SU 2018-00623

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-06-19

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-11-09 12:16