Otillräckliga förebyggande insatser resulterade i fallskada, SU 2017-03437

En dement patient med kognitiva svårigheter inkommer akut på grund av sluddrigt tal och förvirring.

Trots tidigare fall fullföljs inte den påbörjade fallriskbedömningen och ingen vårdplan för undvikande av fall upprättas. Organisk orsak till patientens aktuella besvär utesluts och beslut fattas om övertag till psykiatrisk avdelning.

Före överflyttningen reser sig patienten från ett bord, faller och ådrar sig en höftledsfraktur


Diarienummer: SU 2017-03437

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-11-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 11:10