Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Otydliga rutiner kring samverkan med polisen – kunde suicid ha förhindrats? SU 2016-02153

En patient med tidigare suicidförsök, recidiverande depressioner och ospecificerat personlighetssyndrom, läggs på grund av hög suicidrisk på frivillig basis in i psykiatrisk slutenvård. Patienten börjar permissionsträna vilket fungerar väl. Efter en dagpermission återkommer dock inte patienten vid överenskommen tid och personalen blir orolig. Man får inte kontakt med patienten via telefon eller sms. I en beslutsprocess, som kompliceras av att oklarhet råder kring hur sjukvård och polis skall samverka, dröjer det till nästa dag innan polisen tar sig in i patientens bostad. Man finner där att patienten genomfört ett hängningsförsök. Patienten förs till sjukhuset men avlider efter en vecka av de skador som uppkommit.

Diarienummer: SU 2016-02153

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-05-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 13:42