Oväntad spädbarnsdöd troligen förorsakad av missbildning, SU 2017-00369

Plötslig spädbarnsdöd fem dagar efter förlossning. Omedelbara återupplivningsåtgärder startar men är fruktlösa och barnet dödförklaras.

Fyra månader tidigare inträffade en liknande händelse i verksamheten varefter en händelseanalys genomförts. Med bakgrund i de tragiska händelserna och åtgärdsförslagen i händelseanalysen har verksamheten redan gjort förändringar i rutinerna kring samsovning och övervakning av barn.     

Diarienr SU 2017-00369

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-09-20

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 15:36