Patient avlider på grund av dubbelbehandling med blodförtunnande läkemedel, SU 2017-04018

Patient som sedan tidigare stod på blodförtunnande läkemedel på grund av förmaksflimmer .

Genomgår operation för fraktur i nacken men patienten ges av någon anledning dubblerad dos blodförtunnande läkemedel, det vill säga både med tidigare blodförtunnande tabletter samt i injektionsform. Patienten ådrog sig därefter en blödning i magen på grund av detta, drabbas av hjärtstopp och avlider i bilden av cirkulationstillstånd.

Diarienummer: SU 2017-04018

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-12-27

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 11:50