Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patient avlider till följd av icke upptäckt blödning i buken, SU 2017-01323

En patient genom går en planerad tarmoperation. I efterförloppet behöver patienten vid två tillfällen reopereras på grund av sårruptur och anastomosinsufficiens. Patienten är under hela det postoperativa förloppet cirkulatoriskt och respiratoriskt instabil med tecken till njurinsufficiens och infektion; bådadera behandlas.

På misstanke om lungemboli, som på grund av njurinsufficiensen inte går att verifiera på röntgen, behandlas patienten med högdos trombosförebyggande läkemedel; av misstag överdoseras en dag detta. På vårdavdelningen blir patienten förvirrad och orolig. Man finner ett sjunkande blodvärde, diskuterar med koagulationsjouren och tillför blod och plasma.

Patientens allmäntillstånd förbättras något men patienten avlider oväntat. Obduktion visar drygt tre liter färskt blod i buken.

Diarienummer: SU 2017-01323

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-09-05

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 16:29