Patient erhöll tio gånger för hög läkemedelsdos, SU 2016-03274

Patient som erhöll Ketoganinfusion via sprutpump men fick 10 gånger för hög dos. Patienten kände oro, klåda och var kallsvettig men för övrigt påverkades inte patienten.

Diarienr SU 2016-03274

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-05-31

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 14:34