Patient fick astmaanfall i samband med sövning och avled efter några dagar på grund av syrebrist i hjärnan, SU 2017-02294

Ett litet barn med astma skulle operaras med ett neurokirurgiskt ingrepp. Patienten fick inte behandling med astmaläkemedel som ordinerats och fick efter sövning ett svårt astmaanfall och hjärtstillestånd. Patienten avled efter några dagar på grund av bristande cirkulation i hjärnan.

Diarienr SU 2017-02294

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-10-18

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 17:14