Patient fick av misstag narkosmedel istället för saltlösning, SU 2017-05300

Patient som skulle genomgå ett radiologiskt ingrepp på grund av blödning i tarm. På grund av stor samsjuklighet ville man inte söva patienten utan ingreppet skulle göras i lokalbedövning. Av misstag fick patienten ett potent narkosmedel insprutat i blodet istället för saltlösning. Patienten fick ett kortvarigt andningsuppehåll men åtgärdades adekvat och patienten fick inga men utav det inträffade.

Diarienr SU 2017-05300

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-12-18

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 12:47