Patient fick för mycket läkemedel på grund av olika spädningsrutiner, SU 2017-05774

En inneliggande patient måste på grund av platsbrist på den ordinarie avdelningen (A) tillfälligt vårdas på annan avdelning (B). Under tiden på avd B inleds behandling med antibiotikum. Vid återkomsten till avd A ordineras antibiotikum i samma mängd (ml) som på avd B.

Då dessa två avdelningar har olika rutiner för spädning av det aktuella läkemedlet har beredningarna olika koncentration och patienten tillförs på avd A 100 mg läkemedel istället för som avsett 57 mg. Inga kliniska symtom kunde kopplas till överdoseringen och efterföljande serumkoncentrationer låg inom normalområdet.

Diarienr SU 2017-05774

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 12:59