Patient fick infektion i hjärtklaffarna efter pacemakerbyte, SU 2017-02083

Patient som sedan flera år tillbaka hade en pacemaker. Patienten hade ganska kort tid kvar på batteriet på paceamakern och sökte akut på sjukhus för hjärtklappning. Patienten sattes då upp på väntelista för byte av pacemakerbatteri. Tillståndet uppfattades som akut varför man inte kunde göra sedvanlig preoperativ hygientvätt med dushning och avtvättning. Patienten fick sin pacemaker komplikationsfritt men insjuknade drygt en månad senare med infektion i hjärtklaffarna och vårdades lång tid på sjukhus på grund av detta.

Diarienr SU 2017-02083

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-08-29

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 17:04