Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksrestriktioner på hela sjukhuset samt vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Patient föll upprepade gånger på vårdavdelning vilket medförde fraktur och mindre blödning under hjärnhinnan, SU 2020-04675

En person lades in från väntelista för planerat hjärtingrepp så kallat TAVI. Man gjorde en fallriskbedömning, konstaterad förhöjd fallrisk och förebyggande åtgärder vidtogs.

Efter ingreppet påtalade patienten att ena armen kändes tung, hade problem med avståndsbedömningen och sämre balans. Troligen fick patienten en mindre stroke i samband med sin hjärtoperation. Under de närmaste två dygnen föll patienten tre gånger på avdelningen och fick vid det andra fallet ett mindre subduralhematom (blödning under hjärnhinnan) och vid det tredje fallet även en fraktur i bäckenet. Det vidtogs förebyggande åtgärder efter varje fall i syfte att minska risken för nya fallhändelser men vid det tredje fallet var patientens sänggrind inte uppfälld vilket sannolikt har bidragit till att patienten har ramlat.

Ingen operation krävdes vare sig av subduralhematomet eller bäckenfrakturer men skadorna medförde ökat lidande för patienten med smärta och har troligen även förlängd vårdtid.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2020-10-20

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2020-09-18 08:58