Patient fråntas felaktigt sin mobiltelefon, SU 2017-04343

En patient vårdas inom psykiatrin enligt HSL. Patienten har tidigare under samma vårdtillfälle vårdats enligt LPT (tvångsvård), men denna har löpt ut. Trots att LPT inte föreligger drabbas patienten av tvångsåtgärder i form av omhändertagande av elektronisk kommunikation (man omhändertar patientens mobiltelefon).


Diarienummer: SU 2017-04343

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-01-23

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 11:47