Patient med bipolär sjukdom suiciderar trots långvarig vård, SU 2016-03702

En patient med bipolär sjukdom har suicidtankar och flera suicidförsök i anamnesen. Patienten har kontakt med psykiatrisk öppenvård. Inom kort tid genomför patienten två allvarliga intoxikationer som föranleder såväl tvångs- som intensivvård. Vid det sista vårdtillfället bedöms suicidrisken som låg och man planerar för fortsatt behandling i öppenvård. En vecka efter utskriviningen suiciderar dock patienten.

Diarienummer: SU 2016-03702

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-09-22

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 14:23