Patient med buksmärta hänvisas hem men återkommer nästa dag och visar sig ha perforerad appendicit, SU 2018-01011

Patient inkommer till akutmottagningen med ett dygns anamnes på buksmärtor och feber. Triagerad röd enligt RETTS. Mycket bristfällig dokumentation och patienten hänvisas hem i triagen av kirurgjour, enligt rapportbladet med uppmaning att söka igen om ej förbättrad. Söker åter dagen därpå i kraftigt försämrat skick och har då en perforerad blindtarmsinflammation vilket opereras akut. Sepsis i efterförloppet och en postoperativ vårdtid på tio dagar.

Diarienr SU 2018-01011

Beslut från Inspektionen för patientärenden

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 13:15