Patient med förvärrad kronisk obstruktiv lungsjukdom fick hjärtstopp på grund av felaktig syrgastillförsel, SU 2017-04072

Patient med svår kronisk obstruktiv lungsjukdom sökte på grund av feber och andningssvårigheter. Utvecklade stigande koldioxidvärden och sjunkande syrgasmättnad och skulle läggas in på IVA. Patienten fick plötsligt hjärtstopp men återupplivades. Dock avled patienten efter några dagar. Det framkommer att patienten under vistelsen på akutmottagningen fått felaktig syrgastillförsel.

Diarienr SU 2017-04072

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-10-26

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 11:27