Patient med hemodialys och misstanke om övervätskning skickades hem och avled akut, SU 2017-00698

Patient som behandlas med hemodialys söker akut på grund av tilltagande förvirring och andfåddhet. Vid undersökning på akutmottagning bedöms symtomen vara relaterade till övervätskning på grund av utebliven hemodialys men anses kunna gå hem och återkomma morgonen därpå för dialys. Patienten försämras dock vid hemkomst och avlider. 

Diarienr SU 2017-00698

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, SU 2017-00698

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 15:46