Patient med hjärnblödning och blodförtunnande läkemedel erhöll inte motverkande behandling, SU 2017-04977

Patient som primärt tillhör Södra Älvsborgs sjukhus upptagningsområde insjuknar i misstänkt stroke och inkommer direkt till SU för ställningstagande till trombektomi. Patienten stod sedan tidigare på blodförtunnande läkemedel på grund av förmaksflimmer. Röntgen visade hjärnblödning varför trombektomi inte var aktuellt utan patienten transporterades till sitt hemsjukhus, dock utan att kontakt togs med ansvariga läkare där innan avfärd.

Diarienr SU 2017-04977

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 12:48