Patient med känd psykisk sjukdom suiciderar i hemmet, SU 2016-02856

Patient med känd psykisk sjukdom som vårdats inneliggande på grund av försämring. Förbättras och utskrivs till hemmet med planerad uppföljning i öppenvården. Patienten nås dock inte efter utskrivning varför man med polisens hjälp tar sig in i patientens bostad där man finner patienten död. Obduktion visar att dödsorsak är överdosering av läkemedel.   

Diarienummer: SU 2016-02856

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-06-22

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 14:05