Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patient med misstänkt lunginflammation erhåller antibiotika men försämras i andningssvikt där behandlingen fördröjs,

Patient som söker akutmottagning på grund av hög feber, smärta i ryggen, hosta och yrsel. Lunginflammation misstänks och patienten läggs in för vård. På grund av platsbrist på medicinavdelning läggs patienten in på en strokeavdelning.

Under kvällen försämras patienten, erhåller syrgas och senare tas en blodgas då patienten försämrats ytterligare. Husjouren ser svaret på blodgasen och konstaterar att patienten har andningssvikt och retinerar koldioxid. Mobil intensivvårdsgrupp samt husjour kontaktas. Patienten får dock efter ytterligare tio minuter hjärtstopp, hjärtåterupplivning görs och patienten förs till intensivvårdavdelning och läggs i respirator. Vaknar dock ej till och i samråd med närstående avbryts intensivvårdsbehandlingen nästkommande dag och efter ytterligare kort tid avlider patienten.

Om patientens andningssvikt behandlats snabbare kunde möjligen antibiotikabehandlingen hunnit få bättre effekt, och patientens andningssvikt kunnat hävas innan hjärtstoppet inträffade.

Diarienummer SU 2019-00546

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2019-10-08

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 


Senast uppdaterad: 2020-03-18 12:32