Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patient med misstänkt sepsis och recidiv av lymfomsjukdom avlider, SU 2018-02656

Patient med tidigare lymfomsjukdom som behandlats med autolog stamcellstransplantation. Inlägges på MAVA-avdelning med misstanke på sepsis och behandlas med antibiotika samt stora mängder vätska intravenöst. Sviktar i vitalparametrar men är trots detta uppegående och uppvisar ett relativt gott allmäntillstånd. Utvärdering av den behandling som ges brister under de första 12 timmarna och på morgonen noteras att patienten har försämrats beträffande andning, blodtryck, blodprover och har dålig urinproduktion. Överflyttas till intensivvårdsavdelning men tillståndet går inte att häva och patienten avlider efter tre dygn. Utredning under vårdtiden ger belägg för recidiv i grundsjukdomen med sekundära komplikationer som orsak till den akuta försämringen.

Diarienr SU 2018-02656

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-07-04

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-11-09 12:25