Patient övervätskad av oklar anledning – tekniskt fel? SU 2017-05804

En patient kräver tillförsel av vätska via infusionspump. Man har planerat att ge en viss mängd vätska, X ml, på fyra timmar. Dock visar det sig att patienten, av oklar anledning, fått den planerade mängden X ml varje timme. Då misstaget upptäcks har det gått tre timmar och patienten har alltså fått tre gånger för mycket vätska.
Tillförseln avbryts omedelbart. Patienten visar tecken på övervätskning, förhöjt blodtryck och snabb andning, men samtliga symtom viker efter tillförsel av vätskedrivande läkemedel.

Diarienr SU 2017-05804

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-07-04

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-10-25 12:22