Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patient på ortopedavdelning tar sitt liv med tabletter, SU 2019-01936

Ung patient med blandmissbruk vårdas på ortopedavdelning för komplikationer efter tidigare hopp från hög höjd i suicidsyfte. Patienten har komplex social problematik och uppfattas ha försämrat psykiskt mående. Psykiatrikonsult ger inga belägg för suicidrisk och patienten uppfyller inte kriterier för tvångsvård. Under slutet av vårdtiden uppdagas att patienten får läkemedel utifrån, som inte ordinerats. Efterhand försämrad boendesituation där kommunikation mellan stödjande funktioner brister. Efter cirka fyra veckors vårdtid hittas patienten livlös på morgonen. Hjärtlungräddning är resultatlös. Obduktion visar att patienten förgiftats med olika läkemedel, såväl ordinerade som icke ordinerade.

Diarienummer SU 2019-01936

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2019-12-06

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2020-03-24 10:52