Patient som fick för hög dos av blodtunnande medicin i samband med dialys, SU 2017-04728

Patient som får regelbunden dialys och fick en ny kateter inlagd i vänster ljumskven av en kateter som sällan används på dialysenheten. Av misstag fick patienten för stor dos blodförtunnande medel i form av injektion Heparin. Patienten fick i efterförloppet blödningar av måttlig grad som inte var transfusionskrävande och patienten tillfrisknade.

Diarienr SU 2017-04728

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 11:53