Patient suiciderar kort efter nekad kontakt med specialistpsykiatrin, SU 2017-04309

En patient behandlas inom primärvården för depression. Man uppfattar att depressionen fördjupas och suicidtankar tillkommer varför patienten remitteras till specialistpsykiatrin. Återremitteras till primärvården efter genomfört nybesök, då det enligt bedömningen saknades hållpunkter för fortsatt vård inom specialistpsykiatrin. Patienten hittas suiciderad några dagar efter besöket.

Diarienummer: SU  2017-04309

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-04-24

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 12:41