Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patient suiciderar kort tid efter somatisk slutenvårdsbehandling, SU 2016-04389

Patient med missbruksproblematik vårdades efter en överdos. Psykiatrisk konsult bedömde att det inte handlade om självmordsförsök, samt att det inte fanns någon förhöjd suicidrisk under vårdtillfället. Patienten skickades hem två dagar senare med erbjudande om uppföljning på beroendemottagning, vilket avböjdes då det fanns god annan kontakt inom socialtjänsten. Patienten bedömdes inte vara vårdintygsmässig.

Några veckor efteråt hittades patienten efter ett självmordsförsök. Vid ambulansens ankomst hade patienten hjärtstillestånd. Återupplivning startades och patienten fördes till Sahlgrenska universitetssjukhuset, men avled tre dagar senare.

Diarienummer: SU 2016-04389

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-10-19

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 15:27