Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Problem med behandling med thoraxdränage komplicerar vårdförlopp, SU 2017-04890

En patient söker akut på grund av andningsbesvär och smärta. Man finner en spontan liten lungbristning vilket patienten varit med om tidigare. Patienten får ett thoraxdränage för behandling men på grund av vårdplatsbrist kan patienten inte vårdas på den avdelning som har specialkompetens för detta. Sjuksköterskan på avdelningen söker information om hur dränaget ska användas, men får olika besked om huruvida eller hur det ska ske.

Då behandlingen inte har effekt, vilket innebär att patienten har kvarstående svårbehandlade smärtor, kontaktas under vårdtiden specialister i lungmedicin och thoraxkirurgi. Man rekommenderar så småningom anläggande av ny typ av drän vilket ska ske på operationsavdelningen. Då det är många akuta operationer före blir anläggandet fördröjt, sker dag 5. På grund av blödning kring dränet reopereras patienten dag 8 varvid man finner en skada på lungan, möjligen förorsakad av dränet, och en liten del av  lungan måste avlägsnas.

Diarienummer: SU 2017-04890

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-12-14

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 


Senast uppdaterad: 2018-05-29 12:43