Provrör förväxlas vilket medför felaktigt positivt provsvar för MRSA, SU 2016-04643

Patient som remitteras för utredning av misstänkt infektion/expansivitet i svalget får på grund av förväxlat provsvar felaktigt postitivt svar på MRSA-odling vilket fördröjer utredningen. När förväxlingen uppdagas efter tio dagar vårdas patienten inneliggande på grund av annan svår sjukdom.

Diarienr SU 2016-04643

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-07-12

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 14:53