Riklig blödning efter missfallsbehandling, SU 2016-02862

Patient som fått upprepade läkemedelsbehandlingar efter missfall. I samband med sista behandlingen uppkom riklig blödning varpå man gjorde akut skrapning. Patienten gick hem samma kväll utan att blodvärde kontrollerats, vilket ordinerats av läkare i diktat, men som inte hunnit skrivas ut.

Patienten återkom drygt en vecka senare eftersom hon inte mådde bra och befanns då ha lågt blodvärde som krävde inläggning och blodtransfusion.

Diarienummer: SU 2016-02862

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-07-07

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 13:50