Röntgensvar och läkarintyg sändes till fel adressat, SU 2017-03741

En relativt nyanställd medarbetare vid enhet A ska skicka ett läkarintyg till patient 1. Av misstag kommer sex stycken röntgensvar och läkarintyg till andra patienter med i samma kuvert. Då patient 1 får brevet blir vederbörande obehagligt berörd, uppsöker mottagning B vid sjukhuset, informerar om det inträffade och återlämnar de felkomna dokumenten. Mottagning B kontaktar enhet A, som finns inom annat verksamhetsområde, där man omedelbart agerar i ärendet.

Samtliga patienter är informerade om det inträffade och all medicinsk utredning/behandling har fortlöpt enligt planering. Ingen patient har, såvitt kan bedömas, kommit till fysisk skada.

Diarienummer: SU 2017-03741

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-09-21

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 11:16