Självmordsförsök under väntan på vårdplats, SU 2016-03871

Patient som inkommer med remiss från vårdcentral med frågeställning svår depression. Bedöms på psykiatrisk akutmottagning vara i behov av inläggning men på grund av ansträngd platssituation får patienten en uppföljande tid dagen därpå. Bedöms även vid detta tillfälle behöva slutenvårdsbehandling vilket först kan möjliggöras tre dagar senare, det vill säga efter helg. Patienten gör dock ett allvarligt suicidförsök innan inläggning sker.

Diarienummer: SU 2016-03871

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-07-03

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 14:30