Skruv kvarglömd i lungsäck vid operation, SU 2016-03730

Patient som genomgick kirurgi för lungcancer. Röntgenundersökning dagen efter operation visade ett främmande föremål i lungsäcken och föremålet visade sig vara en skruv från en sårhake. Patienten genomgick reoperation dagen efter utan komplikationer och skruven togs då bort. Skruven som blivit kvar i patienten kom från ett av bladen från den ena av sårhakarna. Skruven bestod av två delar och det var den inre skruven som släppt från sitt fäste. Patienten har inte fått några men av händelsen men medförde ett extra vårddygn.

Diarienr SU 2016-03730

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-05-10

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 14:14